Velkommen til Friluftshund.net- friluftsliv med hund og naturglede

Sigrids kunnskaper

I tilfelle det titter innom noen som kunne finne på å gi meg drømmejobben tenkte jeg her å presentere CVen min i grove trekk. Detaljer kan fås ved hendvendelse til friluftshund@gmail.com.

Dato Hva Hvor

Utdannelse

2010- DD Master i Naturforvaltning Universitetet for miljø- og biovtienskap (UMB), Ås
2011- DD Geografiske informasjonssystemer, nettbasert Høgskolen i Nord- Trøndelag(HiNT), avd. Steinkjer
2009- 2010 Årsstudium i utviklingsstudier Universitetet i Agder (UiA), Kristiansand
2006- 2009 Bachelor i Utmarksturisme Høgskolen i Hedmark (HiHm), avd. Evenstad
2005- 2006 Friluftsliv- Hundekjøring Øytun folkehøgskole

Arbeidserfaring

2011- DD Ansatt; servering, matlaging, rydding og vasking av rom Kikutstua, Nordmarka
2012 Skileikinstruktør Foreningen til Skiidrettens fremme (Skiforeningen)
2012 Skileikinstruktør Bygdøy idrettslag
2011 Sommerhjelp Nedalshytta, Sylan
2010 Sommerhjelp Maurvangen Besseggen fjellpark
2009- 2010 Butikkmedarbeider Joker Kvarstein
2008- 2009 Arrangementsvert Olympiaparken event
2008- 2009 Butikkmedarbeider Lillehammer trafikksenter
2006, 2007 Sommerhjelp Bjørnhollia turisthytte, Rondane

Kurs

2012 Instruktørkurs i Skileik Foreningen til skiidrettens fremme (Skiforeningen)
2012 Naturoppsynskurs Høgskolen i Hedmark (HiHm), avd. Evenstad
2009 Grunnkurs i førstehjelp Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps
2002- 2004 Ledere i Vekst- kurs Norges KFUK- KFUM
2001- 2002 Minilederkurs Skøyen menighet

Tillitsverv, leder- og styrerfaring

2012 Turleder og webansvarlig Friluftsgruppa på UMB
2009- 2010 Tillitsvalgt Årsstudium i Utviklingsstudier (UiA)
2010 Redaktør for studieturrapport Årsstudium i Utviklingsstudier (UiA)
2008-2009 Leder FrHiluftsgruppa ved Høgskolen i Lillehammer (HiL)
2007-2008 Økonomiansvarlig FrHiluftsgruppa ved Høgskolen i Lillehammer (HiL)
2006- 2007 Tillitsvalgt Utmarksturisme, HiHm
2006- 2007 Barsjef Biotopen, HiHm
2005- 2006 Elevrepresenant i skolestyret Øytun folkehøgskole
2002- 2005 Leder i konfirmantarbeidet Skøyen og Bygdøy menighet
2001- 2005 Styremedlem og varastyremedlem Skøyen TenSing
2001- 2005 Gruppe- og komiteleder Skøyen TenSing
1999- 2003 Hjelperkontakt Lillemorstallen Islandshestsenter, Oslo
1999, 2000, 2001, 200 Leder for Juleshow Lillemorstallen Islandshestsenter, Oslo

    TurCV


  • Her kommer det informasjon om de større turene jeg har gjort
  • 15.07.2007 Besteg Afrikas høyeste fjell, Mt. Kilimanjaro 5895 m.o.h.
Sigrid og Rex kontakt: friluftshund(a)gmail.com